infongngo@gmail.com
+374 60 478989

Reports

ԻՆՉՊԵՍ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ԹԵՍԹԱՎՈՐՈՒՄ

Իրավիճակային թեսթավորումը ապացույցներ հավաքելու յուրահատուկ մեթոդ է, որն ստեղծում է այնպիսի իրավիճակ, երբ որոշակի անբարենպաստ խմբի ներկայացուցիչը մեկ այլ անձի կողմից դիտավորությամբ ենթարկվում է խտրական վերաբերմունքի, և այդ խտրական վարքը վերահսկվում է առանց վերջինիս իմացության: 

Read more
Ինչպես գտնել ճանապարհը – Խտրականությունից պաշտպանելու չեխական փորձը առանց խտրականության դեմ օրենքի

Չեխոսլովակիայի ֆեդերացիայի փլուզումից հետո, 1992 թ. վերջում, մի քանի տարի շարունակ նախկին ֆեդերացիայի հազարավոր քաղաքացիներ գտնվում էին անհեթեթ իրավիճակում: Չեխիայի Հանրապետության քաղաքացիության ձեռքբերման

Read more
National report on gay,bisexual and other MSM and trans people's human rights violations in Armenia

national report on gay,bisexual and other MSM and trans people's human rights violations in Armenia

Read more
Գյումրու օգնող ձեռքեր, հանուն գետակի մաքրության

«Գյումրու օգնող ձեռքեր, հանուն գետակի մաքրության» ծրագրի նպատակն է աջակցել Գյումրու քաղաքապետարանի կողմից Գյումրու գետակի մաքրության և դրա որակի պահպանման քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը: Այդ նպատակի նվաճման համար նախևառաջ իր

Read more
Գյումրի գետակի ջրի որակի վերլուծություն

Գետի ջրի որակի գնահատման աբիոտիկ չափանիշներից մեկը ջերմաստիճանն է: Ինչքան ավելի բարձր է ջերմաստիճանը, այնքան ավելի է նվազում թթվածնի կլանման ու սպառման գործընթացների արագությունը: Քաղաքի միջով անցնելիս գետակի ջրի ջերմաստիճանը բարձրանում է,

Read more
ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչների և նրանց սեռական կողմնորոշման սոցիալական դիմանկարը

Հայաստանի գերակայող մշակույթի շրջանակներում ԼԳԲՏ անձինք խոցելի խումբ են, քանզի ժամանակ առ ժամանակ տարբեր պետական և ոչ պետական կառույցների, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ, պետական

Read more
The Standpoint of Human Rights Defender Organizations about LGBT Issues in Armenia

With Open Society Institute funding, the Netherlands Ministry of Foreign Affairs and "New Generation" Humanitarian NGO is implementing a project called "Cooperation of human rights defender organizations for LGBT rights protection

Read more
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի երիտասարդների հիմնախնդիրները և դրանց կարգավորման ուղիները

զեկույցի, վերջին մեկ տարվա ընթացքում երիտասարդների անդամությունը տարբեր կառույցներին հատկապես ՀԿ-ներում կազմել է 5,7%, որպես վարձատրվողներ` 1,2%, ուսանողական խորհուրդներում` 6,6 %:

Read more
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի երիտասարդների հիմնախնդիրները և դրանց կարգավորման ուղիները

Համաձայն «Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության» և ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի Հայաստանյան գրասենյակի կողմից իրականացված «Հայաստանի երիտասարդների ձգտումները և ակնկալիքները» զեկույցի, վերջին

Read more
ՀՀ Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքի երիտասարդների հիմնախնդիրները և դրանց կարգավորման ուղիները

2012 թվականի փետրվարին ներկայացվեց «Հայաստանի երիտասարդության մասին ազգային զեկույցը»: Հարցմանը մասնակցել էին 1200 երիտասարդ, որոնցից 506 բնակվում են Երևանում, 330` Հայաստանի այլ քաղաքներում և 351` գյուղերում:

Read more