infongngo@gmail.com
+374 60 478989

Reports

ՄԻԱՎ-ին առնչվող ծառայությունների կարիքի, որակի և առաջնահերթությունների գնահատում ԿՍԿ-ների շրջանում

ՄԻԱՎ-ԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔԻ, ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԿՍԿ-ՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

Read more
Գլոբալ Հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում իրականացվող «ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում ԹՆՕ-ների շրջանում» ծրագրի և մեթադոնային փոխարինող բուժում ստացող շահառուների կարիքների գնահատման վերաբերյալ

Գլոբալ Հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում իրականացվող «ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում ԹՆՕ-ների շրջանում» ծրագրի և մեթադոնային փոխարինող բուժում ստացող շահառուների կարիքների գնահատման

Read more
«ՄԻԱՎ-ին առնչվող ծառայությունների կարիքի և որակի գնահատում ՏՍՏ-ների և Տրանս*գենդերների շրջանում»

Ըստ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տվյալների՝ 2017թ.-ի
հունվարի 31-ի դրությամբ հայտնաբերվել է ՄԻԱՎ-ի 2573 դրական դեպք, որոնցից
հոմոսեքսուալ փոխանցման ուղին կազմում է 3 տոկոս:

Read more
Գլոբալ հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում իրականացվող «Խնամքի և աջակցության տրամադրում ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց» ծրագրի շահառուների կարիքների գնահատման վերաբերյալ

2007թ.-ից «Դրական մարդկանց հայկական ցանց» Սոց. ՀԿ-ն ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի Գլոբալ հիմնադրամի (Գլոբալ հիմնադրամ) դրամաշնորհային ծրագրի ենթաստացողներից է: 

Read more
ՄԻԱՎ-ի կանխարգելմանն ուղղված ծառայությունների հասանելիության, որակի և առաջնահերթության գնահատման

ՄԻԱՎ-ի կանխարգելմանն ուղղված ծառայությունների հասանելիության, որակի և առաջնահերթության գնահատման

Read more
ՄԻԱՎ-ի կանխարգելմանն ուղղված ծառայությունների հասանելիության, որակի և առաջնահերթության գնահատման

ՄԻԱՎ-ի կանխարգելմանն ուղղված ծառայությունների հասանելիության, որակի և առաջնահերթության գնահատման

Read more