+374 60 478989

Աութրիչ աշխատողների թափուր հաստիքի բաց մրցույթ

24 May, 2019

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական Հասարակական Կազմակերպությունը հայտարարում է աութրիչ աշխատողների թափուր հաստիքի բաց մրցույթ` «ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի կանխարգելումը ՏՍՏ-ների շրջանում Երևան քաղաքում և Լոռու, Շիրակի մարզերում» ծրագրի շրջանակներում:

Տևողությունը`                                      1 ամիս (փորձնական)` երկարացման հնարավորությունով

Աշխատավայրը`                                  Հայաստան, ք. Երևան, Լոռու մարզ, Շիրակի մարզ

Պաշտոնը`                                            Աութրիչ աշխատող

Սկիզբը`                                                 10.06.2019թ.

Հաշվետու է                                           Ծրագրի համակարգողին

Դիմումների վերջնաժամկետ`             06.06.2019թ.

Պաշտոնը՝

«Աութրիչ» աշխատանք․ բնութագրվում է որպես ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման միջամտություն, որն ուղղված է պոտենցիալ շահառուներին հանդիպելուն իրենց իսկ համայնքներում կամ միջավայրում, նրանց հետ սոցիալական կապեր հաստատելուն` նրանց դեպի կանխարգելման, թեստավորման և բուժման ծառայություններ ուղղորդելու նպատակով:  Աութրիչի առաջնային նպատակն է կապեր հաստատել առավել ռիսկի ենթարկվող բնակչությունների հետ և իրազեկել համայնքներում առկա ՄԻԱՎ ծառայություների վերաբերյալ: Շահառուների հետ հնարավոր է առաջնային կապ հաստատել անմիջական հանդիպման կամ ինտերնետի միջոցով` հետագայում ՄԻԱՎ-ի, սեռավարակների վերաբերյալ տեղեկատվություն, կանխարգելման ուղերձներ, կանխարգելման միջոցներ տրամադրելու, անհրաժեշտ այլ ծառայությունների համար ուղղորդելու և ՄԻԱՎ-ի թեստավորում իրականացնելու նպատակով:

Պարտականություններ՝

 1. Իրականացնել աութրիչ աշխատանք ՀՀ-ում, մասնավորապես՝ Երևան քաղաքում և Լոռու, Շիրակի մարզերում;
 2. Տրամադրել խորհրդատվություն անվտանգ սեռական հարաբերությունների և վարքագծի, ինչպես նաև պահպանակների և լուբրիկանտների օգտագործման վերաբերյալ;
 3. Շահառուներին տրամադրել տեղեկատվություն կամավոր խորհրդատվության և հետազոտության (ԿԽՀ) ծառայությունների վերաբերյալ;
 4. Իրականացնել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ լնդային տրանսուդատի կամավոր խորհրդատվություն և թեստավորում;
 5. Ուղղորդել՝ օգտվելու ԿԽՀ ծառայություններից, անհրաժեշտության դեպքում ուղեկցել;
 6. Շահառուներին տրամադրել  պահպանակներ, լուբրիկանտներ և կրթատեղեկատվական նյութեր;
 7. Կազմակերպել և իրականացնել փոխօգնության խմբեր ու հանդիպումներ շահառուների հետ;
 8. Թիրախային խմբերի հետ իրականացնել միջոցառումներ, քննարկումներ;
 9. Մասնակցել աշխատակազմի հանդիպումներին, ժողովներին, տրամադրել մատուցվող ծառայությունների     ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն;
 10. Վերադասին տրամադրել աշխատանքի մասին ամսական հաշվետվություն համաձայն պահանջների;
 11. Դասընթացների և այլ միջոցառումների ժամանակ ապահովել շահառուների մասնակցություն;
 12.  Պահպանել շահառուի և նրա հետ տարված աշխատանքի, կատարված աշխատանքների հաշվետվությունների, այդ թվում շահառուներին բաժանված պարագաների և նյութերի քանակի մասին գաղտնիությունը;
 13. Կատարել այլ համապատասխան պարտականություններ՝ ըստ պահանջի:

Պահանջվող որակավորում`

 • Աութրիչ աշխատանքի փորձը ցանկալի է
 • ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի մասին գիտելիքների նվազագույն իմացությունը ցանկալի է
 • Համակարգչից օգտվելու հմտությունները ցանկալի են (MS Office, Internet navigation skills…)
 • Հայերենի իմացություն
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Լավ հաղորդակցման ունակություններ
 • Ստեղծագործական ջիղ
 • Պատրաստակամություն աշխատելու՝ ըստ գործատուի պահանջների

Ցանկացողները պետք է իրենց ինքնակենսագրականները (հայերեն) ուղարկեն [email protected]  էլ. հասցեին մինչև 2019թ.-ի հունիսի 6-ը` նպատակ դաշտում նշելով «Աութրիչ» բառը և լրացնեն հետևյալ ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ։