infongngo@gmail.com
+374 60 478989

Հայտարարություններ

Հայտարարություն 17 Մարտի, 2018 2018թ-ի մարտի 12-ին «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ են այցելել ազգային անվտանգության երկու աշխատակից: Այցելության ժամանակ աշխատակիցները հայտնել են այն մ... Կարդալ ավելին